همراهان ما

آشنایی با همراهان سآمکو

دکتر جواد حسینخانی

دکتر جواد حسینخانی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
مهندس سولماز کیخائی

مهندس سولماز کیخائی

دانشجوی دکترای تخصصی طراح رابط گرافیکی کاربر و عضو هیأت مدیره
دکتر علیرضا نوروزی

دکتر علیرضا نوروزی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر تحلیلگر داده
دكتر محمود عسكری

دكتر محمود عسكری

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر مدیر پشتیبانی و خدمات
دکتر حسین مرادی

دکتر حسین مرادی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی مدیر فنی
مهندس اسماعیل احمدپور

مهندس اسماعیل احمدپور

کارشناس ارشد MBA مشاور مهندسی فرایند کسب و کار
دكتر عبدالرضا رسولي كناری

دكتر عبدالرضا رسولي كناری

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش داده های حجیم تحلیلگر داده و طراح بانک اطلاعاتی
دکتر فرهنگ جاریانی

دکتر فرهنگ جاریانی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی مدیر پروژه های تحت وب
مهدی قنادزاده

مهدی قنادزاده

مهندسی نرم افزار کامپیوتر مدیر دپارتمان فروش